Филиграноложки проблеми на българските ръкописи от XIV и XV век (Запазени в България)

ЗаглавиеФилиграноложки проблеми на българските ръкописи от XIV и XV век (Запазени в България)
Publication TypeThesis
Year of Publication1984
AuthorsВутова, Н
DegreePhD
UniversityСофийски университет
CityСофия
Thesis TypePhD
Citation KeyВутова1984