Из историята на Историята – преписи и преработки на Паисиевия текст

ЗаглавиеИз историята на Историята – преписи и преработки на Паисиевия текст
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2012
AuthorsДимитрова, М, Пеев, Д
JournalПловдивски университет "Паисий Хилендарски", Научни трудове, сб. А. Филология
Volume50
Issue1
Pagination50 - 72
ключови думиистория славянобългарска
URLhttps://zograflib.slav.uni-sofia.bg/article/2006673350
Citation KeyДимитрова-Пеев2012