Зографски манастир

Свещ. Козма Поповски.Кой е най-ранният псалтир между Зографските ръкописи.

Кирило-Методиевски четения 2015. Юбилеен сборник, с-ци 261-266, 2015. За Зогр.295.

Библиографски запис.

Климентина Иванова. За два светогорски кодекса, съдържащи слова на Йоан Екзарх

Кирило-Методиевски студии, том 18, с-ци 228-247, 2009.

Заглавие на тома "Средновековието в огледалото на един филолог", посветена на проф.д-р Светлина Николова.

За ръкопис Зогр.94

Библиографски запис

Г. А. Ильинский. Рукописи Зографского монастыря на Афоне

Ильинский, Г. А. Рукописи Зографского монастыря на Афоне. ИзвестияРусского археологического института в Константинополе 13, 1908. 253 - 276.

Библиографски запис

Subscribe to RSS - Зографски манастир