Зографски ръкописи

Климентина Иванова.Малки бележки върху ръкописи от библиотеката на Зографския манастир

Старобългарска литература, бр 28-29, 1994.  Идентификация на фрагменти от Зографските ръкописи намиращи се в Държавната публична библиотека в Санкт Петербург.

Библиографски запис

Свещ. Козма Поповски.Неизвестни и малко известни ръкописи на Зографската Света обител

свещ. Козма (Красимир) Поповски. Неизвестни и малко известни ръкописи на Зографската Света обител. В: Афон и славянский мир. Сборник 1. Материалы международной научной конференции, посвященной 1000-летию присутствия русских на Святой Горе. Белград, 16-18 мая 2013 г. Святая Гора Афон: Издание Русского Свято-Пантелеимонова монастыря на Афоне, 2014.

Библиографски запис

Subscribe to RSS - Зографски ръкописи