Зогр.94

Климентина Иванова. За два светогорски кодекса, съдържащи слова на Йоан Екзарх

Кирило-Методиевски студии, том 18, с-ци 228-247, 2009.

Заглавие на тома "Средновековието в огледалото на един филолог", посветена на проф.д-р Светлина Николова.

За ръкопис Зогр.94

Библиографски запис

Климентина Иванова.Малки бележки върху ръкописи от библиотеката на Зографския манастир

Старобългарска литература, бр 28-29, 1994.  Идентификация на фрагменти от Зографските ръкописи намиращи се в Държавната публична библиотека в Санкт Петербург.

Библиографски запис

Subscribe to RSS - Зогр.94