псалтир

Свещ. Козма Поповски.Кой е най-ранният псалтир между Зографските ръкописи.

Кирило-Методиевски четения 2015. Юбилеен сборник, с-ци 261-266, 2015. За Зогр.295.

Библиографски запис.

Радомиров псалтир

Л. Макаријоска, Авт, Радомиров псалтир, том 5. Скопје: Институт за македонски јазик "Крсте Мисирков", 1997, с 331.

Страници

Subscribe to RSS - псалтир