славянски ръкописи

Регионален исторически музей „Акад. Йордан Иванов“ – Кюстендил

ИмКн В№11. Псалтикиен сборник. 281 л. Размери: 10 х 100 х 50 мм. Съдържа части от литургията и други служби на гръцки и църковнославянски с гръцки ноти, нотиран осмогласник с български текст. Накрая ръчно изписани молитви без дата, на първата страница, в горната част на листа, прибавени с молив 1839 г., 10 август … Георги. Кожена подвързия, протрита.

Ватиканска апостолическа библиотека

Дигиталните копия в тази колекция са любезно предоставени от Ватиканската апостолическа библиотека за проекта на Катедра "Кирилометодиевистика" на Факултета по славянски филологии на Софийския университет "Св. Климент Охридски" Компютърни и интерактивни средства за исторически езиковедски изследвания (BG051PO001-3.3-04-0011)

Славянски ръкописи на Центъра за славяно-византийски проучвания „Иван Дуйчев“

Макар и неголяма по обем сбирката е извънредно ценна по съдържание, тъй като обогатява представата за залеза на българската ръкописна книга. Хронологичният обхват на представените ръкописи обхваща периода от ХІV до края на ХІХ в. В преобладаващата си част ръкописите са с твърде разнообразно и нестандартно съдържание и с много широко географско разпределение.

За да ги разгледате прослете този линк:

Subscribe to RSS - славянски ръкописи