Кой е най-ранният псалтир между Зографските ръкописи?

ЗаглавиеКой е най-ранният псалтир между Зографските ръкописи?
Publication TypeJournal Article
AuthorsПоповски, свещ.Козма