Каталог на славянските ръкописи в Библиотеката на Зографския манастир на Света Гора

ЗаглавиеКаталог на славянските ръкописи в Библиотеката на Зографския манастир на Света Гора
Publication TypeBook
AuthorsРайков, Б, Кожухаров, С, Миклас, Х, Кодов, Х