История славянобългарска: Критическо издание с превод и коментар

ЗаглавиеИстория славянобългарска: Критическо издание с превод и коментар
Publication TypeBook
Year of Publication2012
AuthorsПаисий, Х
Series EditorПеев, Д, Димитрова, М, Петков, П
PublisherЗографска света обител
CityСвета Гора Атон
ISBN987-619-152-094-7
ключови думизографски ръкописи; издание; ръкопис
Citation KeyХилендарски2012