Орнаменталната украса на Радомировия псалтир от библиотеката на Зографския манастир

ЗаглавиеОрнаменталната украса на Радомировия псалтир от библиотеката на Зографския манастир
Publication TypeJournal Article
Year of Publication1939
AuthorsЗахариев, В
JournalРодина
Volume2
Issue2
Start Page154–158
Citation Key1939