Зографският сборник, паметник от края на XIV век

ЗаглавиеЗографският сборник, паметник от края на XIV век
Publication TypeJournal Article
Year of Publication1969
AuthorsИванова, К
JournalИзвестия на Института за български език
Volume17
Start Page105– 147
ключови думиархеография; Зографски сборник
Citation Key1969