Старобългарски кирилски откъслеци

ЗаглавиеСтаробългарски кирилски откъслеци
Publication TypeBook
Year of Publication1978
AuthorsМинчева, А
EditionИздателство на БАН
PublisherИздателство на БАН
CityСофия
ключови думизографски листове
Бележки

Зографски листове  - с.39-45.

Citation Key1978