Опис на славянските ръкописи в библиотеката на Зографския манастир в Света гора

ЗаглавиеОпис на славянските ръкописи в библиотеката на Зографския манастир в Света гора
Publication TypeBook
Year of Publication1985
AuthorsКодов, Х, Райков, Б, Кожухаров, С
VolumeІ
CityСофия
Citation Key1985