Ръкописите от XIV век в библиотеката на Зографския манастир

ЗаглавиеРъкописите от XIV век в библиотеката на Зографския манастир
Publication TypeJournal Article
Year of Publication1994
AuthorsХристова, Б
JournalСтаробългарска литература
Issue28-29
Start Page101-109
ISSN0204-868X
ключови думиЗограф; палеография; ръкопи
Citation Key1994