Археографски приноси за ръкописно хранилище на Зографския манастир на Света гора.

ЗаглавиеАрхеографски приноси за ръкописно хранилище на Зографския манастир на Света гора.
Publication TypeJournal Article
Year of Publication1995
AuthorsКараджова, Д
JournalАрхеографски прилози
Volume17
Start Page230-231
ISSN1452-2233
ключови думиархеография; Зограф; пареография; славянски ръкописи – описание
URLhttps://www.nb.rs/publications/publication.php?id=25745
Citation Key1995