Бележки върху украсата на Зографското четириевангелие

ЗаглавиеБележки върху украсата на Зографското четириевангелие
Publication TypeJournal Article
Year of Publication1995
AuthorsМусакова, Е
JournalСветогорска обител Зограф
Volume1
Pagination107-111
Бележки

София: СУ „Св. Климент Охридски”

Citation Key1995