Нотацията в Драгановия миней в контекста на византийско-славянската невмена практика през ХІІІ в.

ЗаглавиеНотацията в Драгановия миней в контекста на византийско-славянската невмена практика през ХІІІ в.
Publication TypeJournal Article
AuthorsТончева, Е