Нотацията в Драгановия миней в контекста на византийско-славянската невмена практика през ХІІІ в.

ЗаглавиеНотацията в Драгановия миней в контекста на византийско-славянската невмена практика през ХІІІ в.
Publication TypeJournal Article
Year of Publication1996
AuthorsТончева, Е
JournalСветогорска обител Зограф
Volume2
Start Page243-258
Citation Key1996