Състояние и перспективи на проучванията върху ръкописното химнографско наследство на Зографския манастир

ЗаглавиеСъстояние и перспективи на проучванията върху ръкописното химнографско наследство на Зографския манастир
Publication TypeJournal Article
AuthorsПопов, Г