Състояние и перспективи на проучванията върху ръкописното химнографско наследство на Зографския манастир

ЗаглавиеСъстояние и перспективи на проучванията върху ръкописното химнографско наследство на Зографския манастир
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2008
AuthorsПопов, Г
JournalSlovo: Towards a Digital Library of South Slavic Manuscripts
Pagination127-134
ISBN Number978-954-9712-47-7
ключови думихимнография
Citation Key2008