Изборното евангелие от централната държавна библиотека в Букурещ и неговите части в сбирките на Рилския и Зографския манастир

ЗаглавиеИзборното евангелие от централната държавна библиотека в Букурещ и неговите части в сбирките на Рилския и Зографския манастир
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2009
AuthorsМусакова, Е
JournalКирило-Методиевски студии
Volume18
Pagination477-494
ISSN0205-2253
ключови думиевангелие; ХІV век
Бележки

За ръкопис №283.

Citation Key2009