Нови преписи на Богородичния акатист от библиотеката на Зографския манастир

В: Светът е слово, словото е свят (Сборник с доклади от юбилейна национална конференция с международно участие, посветена на 25 години Филологически факултет).

Библиографски запис