Климентина Иванова. За два светогорски кодекса, съдържащи слова на Йоан Екзарх

Кирило-Методиевски студии, том 18, с-ци 228-247, 2009.

Заглавие на тома "Средновековието в огледалото на един филолог", посветена на проф.д-р Светлина Николова.

За ръкопис Зогр.94

Библиографски запис