Климентина Иванова.Малки бележки върху ръкописи от библиотеката на Зографския манастир

Старобългарска литература, бр 28-29, 1994.  Идентификация на фрагменти от Зографските ръкописи намиращи се в Държавната публична библиотека в Санкт Петербург.

Библиографски запис