Свещ. Козма Поповски.Кой е най-ранният псалтир между Зографските ръкописи.

Кирило-Методиевски четения 2015. Юбилеен сборник, с-ци 261-266, 2015. За Зогр.295.

Библиографски запис.