Димитър Пеев. История славянобългарска – география на преписите в миналото и днес

Това е осма глава от книгата "История славянобългарска 1762-2012". Научни хоризонти на четвърт хилядолетието", София: Болид-Инс, 2012, с. 58 - 65.

Библиографски запис