Нови преписи на Богородичния акатист от библиотеката на Зографския манастир.

ЗаглавиеНови преписи на Богородичния акатист от библиотеката на Зографския манастир.
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2016
AuthorsНенова, Л
JournalСветът е слово, словото е свят (Сборник с доклади от юбилейна национална конференция с международно участие, посветена на 25 години Филологически факултет)
Pagination163–170
ISSN978–954–00–0085–5
ISBN Number978–954–00–0085–5
ключови думиАкатист, Зогр.317, Зогр.381, Зогр.400
Citation KeyНенова2016а