Ръкопис № 121 от библиотеката на Зографската света обител.

ЗаглавиеРъкопис № 121 от библиотеката на Зографската света обител.
Publication TypeJournal Article
AuthorsНенова, Л