Ръкопис № 121 от библиотеката на Зографската света обител.

ЗаглавиеРъкопис № 121 от библиотеката на Зографската света обител.
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2016
AuthorsНенова, Л
JournalГодишник на асоциация „Онгъл“, Т. 16
ISSN1311-493Х
ключови думиЗогр.121, Богородични чудеса
Бележки

под печат.

Citation KeyНенова2016б