Неизвестни и малко известни ръкописи на Зографската Света обител

ЗаглавиеНеизвестни и малко известни ръкописи на Зографската Света обител
Publication TypeJournal Article
AuthorsПоповски, свещ.Козма