Библиография

Found 3 results
Филтри: Keyword is славянски ръкописи – описание  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
славянски ръкописи – описание
Б. Райков, Кожухаров, С., Миклас, Х., и Кодов, Х., Авт-ри, Каталог на славянските ръкописи в Библиотеката на Зографския манастир на Света Гора. София: CIBAL, 1994.
Г. А. Ильинский, Авт, Рукописи Зографского монастыря на Афоне, Известия Русского археологического института в Константинополе, том 13, с-ци 253–272, 1908.
Д. Караджова, Авт, Археографски приноси за ръкописно хранилище на Зографския манастир на Света гора., Археографски прилози, том 17, 1995.