Библиография

Found 1 results
Филтри: Keyword is история славянобългарска and Автор is Маргарет Димитрова  [Clear All Filters]
2012
М. Димитрова и Пеев, Д., Авт-ри, Из историята на Историята – преписи и преработки на Паисиевия текст, Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Научни трудове, сб. А. Филология, том 50, бр 1, с-ци 50 - 72, 2012.