Библиография

Found 1 results
Филтри: Keyword is Зогр.295  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
П
свещ.Козма Поповски, Авт, Кой е най-ранният псалтир между Зографските ръкописи?, Кирило-Методиевски четения 2015. Юбилеен сборник, с-ци 261-266, 2015.
За ръкописен фрагмент Зогр.295