Библиография

Found 1 results
Филтри: Keyword is Акатист, Зогр.317, Зогр.381, Зогр.400  [Clear All Filters]
2016
Л. Ненова, Авт, Нови преписи на Богородичния акатист от библиотеката на Зографския манастир., Светът е слово, словото е свят (Сборник с доклади от юбилейна национална конференция с международно участие, посветена на 25 години Филологически факултет), с-ци 163–170, 2016.