Библиография

Found 7 results
Филтри: Keyword is зографски ръкописи  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
И
Й. Иванов, Авт, Български старини из Македония, 2nd изд. София: , 1931.
Й. Иванов, Авт, Български старини из Македония, 1st изд. София: , 1908.
К. Иванова, Авт, Малки бележки върху ръкописи от библиотеката на Зографския манастир, Старобългарска литература, бр 28-29, 1994.
Идентификация на фрагменти от Зографските ръкописи намиращи се в Държавната публична библиотека в Санкт Петербург.
К
К. М. Куев, Авт, Съдбата на старобългарските ръкописи през вековете. София: Наука и изкуство, 1979, с 223.
Зографско евангелие - с.146-7; Драганов миней - с.178-9; Сведения за зографски ръкописни фрагменти в руски сбирки;
П
Х. Паисий, Авт, История славянобългарска: Критическо издание с превод и коментар. Света Гора Атон: Зографска света обител, 2012.
К. Петкович, Авт, Зограф, българска обител на Света гора, Цариградски вестник, том 122, 23 май 1853 том, 1853.