Библиография

Found 7 results
Филтри: Keyword is зографски ръкописи  [Clear All Filters]
Book
Й. Иванов, Авт, Български старини из Македония, 1st изд. София: , 1908.
Й. Иванов, Авт, Български старини из Македония, 2nd изд. София: , 1931.
Х. Паисий, Авт, История славянобългарска: Критическо издание с превод и коментар. Света Гора Атон: Зографска света обител, 2012.
К. М. Куев, Авт, Съдбата на старобългарските ръкописи през вековете. София: Наука и изкуство, 1979, с 223.
Зографско евангелие - с.146-7; Драганов миней - с.178-9; Сведения за зографски ръкописни фрагменти в руски сбирки;
Journal Article
H. Miklas, Авт, Ein Beitrag zu den slavischen Handschriften auf dem Athos, Palaeobulgarica, том 1, 1977.
К. Иванова, Авт, Малки бележки върху ръкописи от библиотеката на Зографския манастир, Старобългарска литература, бр 28-29, 1994.
Идентификация на фрагменти от Зографските ръкописи намиращи се в Държавната публична библиотека в Санкт Петербург.
Newspaper Article
К. Петкович, Авт, Зограф, българска обител на Света гора, Цариградски вестник, том 122, 23 май 1853 том, 1853.