Библиография

Found 3 results
Филтри: Keyword is зографски листове  [Clear All Filters]
1978
А. Минчева, Авт, Старобългарски кирилски откъслеци, Издателство на БАН. София: Издателство на БАН, 1978.
Зографски листове  - с.39-45.
1930
A. Vaillant и Lavrov, P. A., Авт-ри, Les Règles de saint Basile en vieux slave : les Feuillets du Zograph, Revue des études slaves,, том 10, бр 1-2, 1930.
1926
P. Lavrov, Авт, Les Feuillets du Zograph, Revue des Etudes slaves, том 6, 1926.