Библиография

Found 3 results
Филтри: Keyword is Зограф  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
М
К. Иванова, Авт, Малки бележки върху ръкописи от библиотеката на Зографския манастир, Старобългарска литература, бр 28-29, 1994.
Идентификация на фрагменти от Зографските ръкописи намиращи се в Държавната публична библиотека в Санкт Петербург.