Библиография

Found 4 results
Филтри: Keyword is археография  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
З
К. Иванова, Авт, За два светогорски кодекса, съдържащи слова на Йоан Екзарх, Кирило-Методиевски студии, том 18, с-ци 228-247, 2009.
Заглавие на тома "Средновековието в огледалото на един филолог", посветена на проф.д-р Светлина Николова. За ръкопис Зогр.94
К. Иванова, Авт, Зографският сборник, паметник от края на XIV век, Известия на Института за български език, том 17, 1969.
С
К. М. Куев, Авт, Съдбата на старобългарските ръкописи през вековете. София: Наука и изкуство, 1979, с 223.
Зографско евангелие - с.146-7; Драганов миней - с.178-9; Сведения за зографски ръкописни фрагменти в руски сбирки;