Нарастване на Зографската електронна научно-изследователска библиотека към Софийския университет

След по-малко от година от своето съществуване (откриването беше на 30 юни 2014), количеството на дигитализираните ръкописи в Зографската електронна библиотека съществено се увеличиха. На 19 май в библиотека "Филологии" на СУ официално бяха присъединени няколко по-малки дигитални ръкописни сбирки. Това събитие стана възможно благодарение на усилията на директора на Университетската библиотека "Св. Климент Охридски" доц. Анна Ангелова и колегите от катедра Кирилометодиавистика на Софийския университет.

Досега Зографската електрона научно-изследователска библиотека съдържаше 286 копия на ръкописи от Зографската света обител на Атон известни по публикуваните каталози и описи. С настоящото разширение броят на дигитализираните ръкописи нараства до 450.

Присъединени са сбирки собственост на Софийския университет - колекция то славянски ръкописи на Центъра за славяно-византийски проучвания "Акад. Ив. Дуйчев", сбирката на Централната университетска библиотека, както и за първи път оповестените ръкописи от личната сбирка на Негово Светейшество патриарх Кирил Български(1901-1971), които се съхраняват в библиотека "Теология" на Богословския факултет на СУ. Освен в читалнята някой от тези ръкописи могат да се намерят и в интернет на адрес: (http://lib.sudigital.org/collection/Manuscripts?ln=bg). От фонда на Университетска библиотека и с разрешението на архиепископа на град Реймс (Франция) ще е достъпно и дигиатално копие на известното Реймско евангелие.

От катедрата по Кирилометодиавистика, която благодарение на свой проект (BG051PO001-3.3-04-0011 "Компютърни и интерактивни средства за исторически езиковедски изследвания") притежава 33 дигитализирани ръкописи от Ватиканската апостолическа библиотека. Тези ценни ръкописи също бяха предоставен за ползване в Зографската дигитална библиотека. Повече за техния проект и за Ватиканските ръкописи може да откриете на следния адрес: (http://cyrillomethodiana.uni-sofia.bg/index.php/manuscripts/-2-84882).

Благодарение на доброто сътрудничество на Университетска библиотека и Пловдивската Народна библиотека "Иван Вазов" беше предадена за читателите и дигиталната колекция на Пловдивската библиотека (70 от общо 132, като след известно време ще има достъп до всички ръкописи). Колекцията на библиотеката е достъпна и в интернет на адрес: (http://digitool.nalis.bg:8881/R/KDNYHFMB1DRHL2VS35C3RMUFGGDDULLG33SY2D8I7PBL5CIB9T-02419?func=collections-result&collection_id=1356).

На разположение в Зографската електронна библиотека е и сбирката (от 30 ръкописа) на Историческия музей "Акад. Йордан Иванов" град Кюстендил , една сбирка досега много малко позната на научната общност. Също така бяха предоставени от проф. Анисава Милтенова, чрез фондация "Българска памет" 5 дигитализирани ръкописи от колекцията на манастира Драгомирна (Румъния).

Благодарение на трудовете и на доброто разположение на множество колеги Зографската електронна научно-изследователска библиотека обогати своето съдържание с редица ценни и някой почти неизвестни ръкописи. Нашето желание винаги е било тази библиотека да се превърне в едно място за лесен достъп до множество труднодостъпни извори за нашия език и история. Това събитие ни дава увереност, че нашето желание е насочено в правилна посока и ни подтиква още да се трудим за нейното разширяване и обогатяване. Тук на нашия сайт в скоро време се опитаме да ви предоставим основна информация за съдържанието на всяко от сбирките.

Ръкописите ще бъдат достъпни в библиотека "Филологии" в централната сграда (Ректората) на СУ, етаж 6.

 

Повече информация можете да научите от следните страници:

 

Славянски ръкописи от Ватиканската апостолическа библиотека

Славянски ръкописи от Народна библиотека "Иван Вазов", Пловдив

Славянски ръкописи от Регионалния исторически музей "Академик Йордан Иванов", Кюстендил

Славянски ръкописи от Центъра за славяно-византийски проучвания "Проф. Иван Дуйчев" при Софийския университет "Св. Климент Охридски"