Работа с дигиталните копия

За копията в Зографска електронна научно-изследователска библиотека към Софийския университет

Уважаеми ползватели на Зографска електронна научно-изследователска библиотека към Софийския университет тук може да намерите полезна информация, за по-удобната Ви работа с дигитализирания архив.

Колекцията от дигитални копия в СУ се намира в Библиотека "Филологии" в Ректората на Софийския университет "Св. Климент Охридски". Работата с нея става с редовна читателска карта на библиотеката.

 

За работата с дигитални копия

До разработването и инсталирането на собствен софуеър за управление на дигиталното съдържание, при работа с изображенията те ще се отварят с програмата XnView. Ако тя не ви е позната или се затруднявате при работа с нея, може да видите основните и функции на следният адрес в интернет: http://www.xnview.com/wiki/index.php/XnView_(Windows)_User_Guide или да проверите на десктопа на компютрите в читалнята за PDF файл с упътване за работа.

 

За новостите в електронния каталог

Описи и каталози с описание на Зографските славянски ръкописи има в подръчен фонд в библиотека "Филологии". Те могат да бъдат и поръчани и чрез он-лайн каталога на Университетска библиотека.

Най-новата и актуална информация относно описанията и изследванията върху Зографските архиви може да намерите на сайта: https://zograflib.slav.uni-sofia.bg. Каталожните описания дадени там са на базата на Б. Райков, Кожухаров, С., Миклас, Х., и Кодов, Х., Каталог на славянските ръкописи в Библиотеката на Зографския манастир на Света Гора. София: CIBAL, 1994. и Х. Кодов, Райков, Б., и Кожухаров, С., Опис на славянските ръкописи в библиотеката на Зографския манастир в Света гора, том І. София: , 1985., но с допълнения, корекции и добавяне на съдържанието от ръкописите, добавени от екипа осъществил дигитализацията. Допълването на информацията е динамичен процес, който се осъществява в течение на времето. За по важните, корекции и допълнения ще може да намирате информация в рубриката "Новини".

 

За обратна връзка

Ако в процеса на работа установите, технически проблеми, липси в дигиталния архив или други нередности може да информирате дежурните библиотекари или да пишете на е-мейла на Консултативния съвет към ЗЕНИБ : zograf.dlib@gmail.com. Моля, задължително посочвайте в "темата/attachment" поводът за вашето писмо.

 

За библиографията

В сайта "Зографска електронна научно-изследователска библиотека" може да намерите и библиография за зографските ръкописи на адрес: https://zograflib.slav.uni-sofia.bg/biblio

Тя ще бъде допълвана и разширявана. В момента е основно съсредоточена само върху славянските ръкописи на Зографския манастир.