Славянски ръкописи на Центъра за славяно-византийски проучвания „Иван Дуйчев“

Макар и неголяма по обем сбирката е извънредно ценна по съдържание, тъй като обогатява представата за залеза на българската ръкописна книга. Хронологичният обхват на представените ръкописи обхваща периода от ХІV до края на ХІХ в. В преобладаващата си част ръкописите са с твърде разнообразно и нестандартно съдържание и с много широко географско разпределение.

За да ги разгледате прослете този линк:

http://digitool.nalis.bg:8881/R/KV9N8IGT3YVKX8K98LK7184DDHKIRETH4QSY8TR5I5K367BIJL-01805?func=results-jump-page&set_entry=000001&result_format=002

Cod. D. Slavo 1 Псалтир на даскал Филип, 1692 г. [Ръкопис] - [Б. м.], 1692. - 131 л. ; 205х140 мм

Cod. D. Slavo 2 Четвероевангелие, втората половина на XVI в. [Ръкопис] - XVI в. - I+157+1 л. ; 170х270 мм

Cod. D. Slavo 3 Четвероевангелие, средата на XVI в. [Ръкопис] - XVI в. - 8 полулиста ; 20-21 реда на с.

Cod. D. Slavo 4 Служебен миней, XIV в. [Ръкопис] - XIV в. - 1 л. и 3 полулиста ; 200х285 мм

Cod. D. Slavo 5 Служебен миней :, XIV в. [Ръкопис] Фрагмент - [Б. м.], XIV в. - 1 л. ; 65х55 мм

Cod. D. Slavo 6 Месецослов, XIV в. [Ръкопис] - XIV в. - 2 л. (in folio) ; 163х120 мм

Cod. D. Slavo 7 Требник, краят на XIX в. [Ръкопис] - XIX в. - 97 л. ; 210х170 мм

Cod. D. Slavo 8 Кратка българска история, XIX в. [Ръкопис] - [Б. м.], XIX. - 12 л. хартия ; 172х105 мм

Cod. D. Slavo 9 Часослов, началото на XVIII в. [Ръкопис] - XVIII в. - 61 л. ; 145х105 мм

Cod. D. Slavo 10 Часослов на Милко Котленски, 1755 г. [Ръкопис] - 1755. - 203 л. ; 105х70 мм

Cod. D. Slavo 11 Тропари и кондаци за св. Иван Рилски, средата на XIX в. (след 1836 г.) [Ръкопис] - XIX в. - 2 л. (infolio) ; 178x113 мм

Cod. D. Slavo 12 Типик, краят на XVIII в. [Ръкопис] - XVIII в. - 1 л. ; 310х188 мм

Cod. D. Slavo 13 Епитимии, XVIII в. [Ръкопис] - XVIII в. - 1 л. ; 200х133 мм

Cod. D. Slavo 14 Кратко житие на Климент Охридски, краят на XIX в. [Ръкопис] - XIX в. - 8 л. ; 206х165 мм

Cod. D. Slavo 15 Кормчая :, началото на XVI в. [Ръкопис] Фрагмент - XVI в. - 1 л. ; 257х175 мм

Cod. D. Slavo 16 Монашески сборник, втората половина на XIV в. [Ръкопис] - XIV в. - 4 л. ; 135х206 мм

Cod. D. Slavo 17 Апокрифен сборник, първата половина на XVIII в. [Ръкопис] - XVIII в. - I+151 л. ; 215х150 мм

Cod. D. Slavo 18 Рилска псалтикия, 1873 г. [Ръкопис] - 1873. - 1+84+15 л. ; 172 х 125 мм

Cod. D. Slavo 19 Богослужебен сборник, нач. на XVII в. [Ръкопис] - XVII в. - ІІ + 109+1 л. ; 200 х 148 мм

Cod. D. Slavo 20 Молитвеник на Софроний Врачански, втората половина на ХVІІІ в. [Ръкопис] - ХVІІІ в. - 89 л. ; 160х105 мм

Cod. D. Slavo 21 Монашески сборник, 60-те години на ХVІІ в. [Ръкопис] - ХVІІ в. - 245 л., ; 105 х 82 мм

Cod. D. Slavo 22 Сборник на йеросхимонах Спиридон, началото на ХІХ в. [Ръкопис] - ХІХ в. - 31+1 л. ; 230х160 мм

Cod. D. Slavo 23 Кондика на Зографския манастир, 1807-1808 и за 1841 г. [Ръкопис] - 1807-1841. - 3 л. от 1807-08 г. ; 340х245 мм - 9 л. от 1841 г. ; 460х310 мм

Cod. D. Slavo 24 Азбука (Теория на крюковата нотация), последна четвърт на ХVІІІ в. [Ръкопис] - ХVІІІ в. - І+40+53+50 л. ; 207х156 мм

Cod. D. Slavo 25 Сборник, първата четвърт на ХІХ в. [Ръкопис] - ХІХ в. - 126 л. ; 195х150 мм

Cod. D. Slavo 26 Дамаскин, от 1799 г. [Ръкопис] - 1799. - 201 л. ; 206х157 мм

Cod. D. Slavo 27 Дамаскин на поп Цвятко, 1805 г. [Ръкопис] - 1805. - 205 л. ; 307х288 мм

Cod. D. Slavo 28 Павликянски сборник, 1843 г. [Ръкопис] - 1843. - 71+11 л. ; 215х173 мм

Cod. D. Slavo 29 Павликянски сборник, от 1866 г. [Ръкопис] - 1866. - 11+249+11 л. ; 155х105 мм

Cod. D. Slavo 32 Амулет-свитък, началото на XVIII в. [Ръкопис] - [Б. м.], XVIII в. - 435x108 мм

Cod. D. Slavo 33 Сборник народни песни, началото на XIX в. [Ръкопис] - [Б. м.], XIX в. - 23 л. ; 245x168 мм

Cod. D. Slavo 34 История за падането на Цариград, втората половина на XVIII в. [Ръкопис] - [Б. м.], втората половина на XVIII в. - 77 л. ; 160x110 мм

Cod. D. Slavo 35 Книжица вместо огледалце за всякой българин, 1850 г. [Ръкопис] - [Б. м.], 1850. - 14 л. ; 152x112 мм

Cod. D. Slavo 36 Българска граматика, 1854 г. [Ръкопис] - [Б. м.], 1854. - II+85+I л. ; 200х150 мм

Cod. D. Slavo 37 Собрание вкратце различно, след 1852 г. [Ръкопис] - [Б. м.], след 1852. - I+32 л. ; 165х100 мм

Cod. D. Slavo 38 Ерминия на зографа Георги Дамянов, 1832 г. [Ръкопис] - [Б. м.], 1832. - [I+268] л. по 18 реда на с. ; 172х233, [145х190] мм

Cod. D. Slavo 39 Ерминия на Ат. Н. Карастоянов от Самоков, първата половина на XIX в. [Ръкопис] - [Б. м.], XIX в. - I+94 л. ; 247х173 мм, текстово поле 205х126 мм

Cod. D. Slavo 44 Счетник на Никола Образописов, за периода 1871-1893 г. [Ръкопис] - 1871-1893 г. - 86 л. ; 210х134 мм

Cod. D. Slavo 45 Албум на Михалко Голев и сметководен тефтер на бански търговец, 1863-1872 г. [Ръкопис] - 1863-1872. - 40 л. ; 235х390 мм

Cod. D. Slavo 47 Рисунки на бански майстори, първата половина на XIX в. [Ръкопис] - XIX в. - 36 л. ; с различни размери, някои заемат цялата форматна големина, други са прегънати на две (bifolium), а трети - произволно изрязани, една рисунка е нанесена върху грундирано платно

Cod. D. Slavo 48 Албум с рисунки /, краят на XVIII-началото на XIX в. [Ръкопис] Тома Вишанов - [Б. м.], XVIII-XIX в. - 37 л. : ил. ; 323х225 мм

Suppl. Cod. D. Slavo 1 История Ерикова или как едно малко дете се научило да познава бога, втората половина на XIX в. [Ръкопис] - XIX в. - 30 л. ; 145х90 мм

Suppl. Cod. D. Slavo 2 Фрагмент от сборник с тропари, средата на XIX в. [Ръкопис] - XIX в. - 9 л. ; 145х115 мм

Suppl. Cod. D. Slavo 3 Сборник със смесено съдържание, първа половина на XIX в. [Ръкопис] - XIX в. - 134 л. хартия ; 141 х 110 мм

Suppl. Cod. D. Slavo 4 Рилска антология, 1863 г. [Ръкопис] - 1863. - 101 л. ; 170 х 105 мм

Suppl. Cod. D. Slavo 5 Требник, първа половина на XIX в. [Ръкопис] - XIX в. - I + 99 л. ; 158х104 мм

Suppl. Cod. D. Slavo 6 Дамаскин, втора половина на XVII в. [Ръкопис] - XVII в. - I + 263 + V л. ; 260х165 мм

Suppl. Cod. D. Slavo 7 Възкресни евангелия :, от края на XVI в. [Ръкопис] Фрагмент - XVI в. - 3 л. ; размери приблизително 295х180 мм

Suppl. Cod. D. Slavo 8 Панегирчини текстове :, XV в. [Ръкопис] Фрагмент - XV в. - 2 л. ; 202 х 130 мм

Suppl. Cod. D. Slavo 9 Сборник със смесено съдържание, 1834 г. [Ръкопис] - 1834. - 70 л. ; 192х120 мм

Suppl. Cod. D. Slavo 10 Съчинения на Димитрий Ростовски, 1870 г. [Ръкопис] - 1870. - 7 л., неправилно обрязани и неравни ; приблизителни размери 222-224 х 192 мм, по 28-30 реда на страница.

Suppl. Cod. D. Slavo 11 Стихири на Стефан Бранкович, XVI в. [Ръкопис] - XVI в. - 3 л. ; 202x130 мм

Suppl. Cod. D. Slavo 12 Молитви и песнопения :, XIX в. [Ръкопис] Фрагменти - XIX в. - 6 л.

Suppl. Cod. D. Slavo 13 Богородичен Акатист :, XIX в. [Ръкопис] Фрагмент - XIX в. - 1 л. ; 195х125-145

Suppl. Cod. D. Slavo 14 Манастирска кондика :, XIX в. [Ръкопис] Фрагменти - XIX в. - 6 л. ; 388х270 мм, но два листа са силно повредени и разкъсани.

Suppl. Cod. D. Slavo 15 Житие на Мария Египтянка, XIX-XX в. [Ръкопис] - XIX-XX в. - 20 л. ; 210х170 мм

Suppl. Cod. D. Slavo 16 Сборник, 1943 г. [Ръкопис] - 1943. - 108 л. ; 177х115 мм

Suppl. Cod. D. Slavo 17 Чин за обновление на храм, XIX в. [Ръкопис] - XIX в. - 1+37 л. ; 325х205 мм

Suppl. Cod. D. Slavo 18 Акатисти, след 1955 г. [Ръкопис] - след 1955. - 15 л. ; 210 х 140 мм

Suppl. Cod. D. Slavo 19 Октоих :, XVI в. [Ръкопис] Фрагмент - XVI в. - 1 л. в много лошо състояние ; с размери, които са били приблизително 140 х 220 мм

Suppl. Cod. D. Slavo 20 Октоих на Тодор Пирдопски, първата третина на XX в. [Ръкопис] - XX в. - 154 л. ; 100х150 мм

Suppl. Cod. D. Slavo 22 Служба на св. Сава Освещени, втора половина на XVII в. [Ръкопис] - XVII в. - 12 л. ; 265х205 мм