СТИШЕН ПРОЛОГ ЗА МАРТ - АВГУСТ от началото на XVII в., Зогр. 5

Каталожен №: 
5
Други кат. номера: 
180 (Ильинский, 1908)
Зографски сигнатури: 
I.а.5 (Каталог, 1994)
I.б.5 (стара)
Обем: 
342 л.
Материал: 
хартия
Листове (мм): 
280 х 185 мм
Описание на материала: 

Хартия дебела със ситни вержори. Воден знак:

  1. котва в крг с трифил отгоре буква G отдолу и контрамарка букви BV с трифил отгоре, подобен Mošin 1973: # 2117 от 1600–1620 г.
Украса: 

Eдна голяма квадратна плетенична заставка в балкански стил и множество червени растително-геометрични инициали, някои от които доста сложно разработени.

Подвързия: 

Нова, библиотечна.

Среден правилен полуустав етрополски тип от няколко ръце по 25 реда на страница.

Език: 

Българска безюсова редакция, ресавска, със следи от по-стар български юсов извод.

Съдържание на ръкописа: 

Сред проложните четива има две свързани с българската история: 1 юли, Житие на Петър Патрикий в Евандре, който при войната на Никифор с блгарите бил пленен, но успял да се спаси;

25 юли – разказ за избитите при българите византийци по време на похода на Никифор

Приписка: 

  л. 342б от 1680 г.

Дата на ръкописа: 
17 век, първа четвърт
DescID: 
Zogr0005