ЧЕТИРИЕВАНГЕЛИЕ НА ДЯК СИМОН от 1567 г., Зогр. 17

Каталожен №: 
17
Други кат. номера: 
43 (Опис, 1985)
27 (Ильинский, 1908)
17 (Стоилов, 1903)
Зографски сигнатури: 
I.в.6 (Каталог, 1994)
I.б.6 (стара)
Обем: 
194 л.
Материал: 
хартия
Листове (мм): 
285 х 200 мм
Описание на материала: 

Хартия – тънка, гладка. възтъмна и доброкачествена.

Воден знак: котва в кръг с мечовидна звезда отгоре и с два висящи триъгълника отдолу. Неиндетифицирани по известните досега справочници

Украса: 

На лл. 50б, 81б, 135б миниатюри на евангелистите Марко, Лука и Йоан. Срещат се квадратни заставки с плетенични мотиви и по-малки плетенични заставки в балкански стил.

Подвързия: 

Нова, библиотечна.

Писмо: 

Среден полуустав, по 27 реда на страница.

Език: 

Сръбска редакция (едноеров сръбски правопис).

Приписка: 

Бележки – на л. 192а от ръката на писача, съобщаваща името му и годината на написването на ръкописа.

Дата на ръкописа: 
16 век, трета четвърт, (1567 г.)
DescID: 
Zogr0017
Допълнителна информация: 

ЗАБ. Номерът на фиша е [23] отговаря на №17 от (Каталог,1994).