ЧЕТИРИЕВАНГЕЛИЕ от третата четвърт на XVI в., Зогр. 21

Каталожен №: 
21
Други кат. номера: 
46 (Опис, 1985)
36 (Ильинский, 1908)
Зографски сигнатури: 
I.б.11 (Каталог, 1994)
Обем: 
267 л., включващи и пришите в началото два листа от друг евангелски ръкопис.
Материал: 
хартия
Листове (мм): 
295 х 203 мм
Описание на материала: 

Хартия – въздебела, плътна и жилава. Воден знак:

котва в кръг със звезда отгоре и контрамарка трилистник с инициали ЗВ – подобен Mošin 1973: № 1183 от 1550 – 1570 г.

Мастило: 

черно мастило; червенослов за заглавия и указания, вкл. за означаване на четивата, използвани в богослужението

Украса: 

Плетенични заставки с растителни елементи в балкански стил.

Инициали в началото на евангелията: в червено, плетенична изработка: л. 14r : К;

Заглавия с червенослов

Подвързия: 

Нова, библиотечна.

Основен почерк. Писач 1. Допълнително пришитите листове са изписани от друга ръка, означена тук като Писач 2.

целият основен ръкопис, от л. 3 до края
Писач 1: основен
Писмо: 

Полуустав. : Възедър молдавски полуустав, по 22 – 24 реда на страница.
 

Език: 

Двуюсов, двуеров правопис с надредни знаци.

Основният ръкопис е писан от един писач. В началото на ръкописа на пришитите листове са изписани от друга ръка.

1-2
2
Писмо: 

Полуустав. На 1r заставка и инициал В с черно мастило, останали недоукрасени, недоизрисувани и неоцветени. На 1v и на 2: по-малки инициали С, Б, В с червено и дребна геометрично-растителна украса.

Език: 

Ресавски правопис.

Приписка: 

Бележка на писача на л. 129б.

Дата на ръкописа: 
16. век, трета четвърт (основна част)
DescID: 
Zogr0021