ЧЕТИРИЕВАНГЕЛИЕ НА ПОП ПЕТЪР от 1543 г., Зогр. 28

Каталожен №: 
28
Други кат. номера: 
36 (Опис, 1985)
23 (Ильинский, 1908)
Зографски сигнатури: 
I.в.5 (Каталог,1994)
I.г.5(стара)
Обем: 
276 л.
Материал: 
хартия
Листове (мм): 
290 х 196 мм.
Описание на материала: 

Хартия с воден знак: котва в кръг със звезда отгоре — Мошин, Котва, № 996 от 1540 — 1560 г.

Украса: 

Арковидна заставка на л. 123а, геометрична заставка на л. 207а.

Подвързия: 

Нова, библиотечна.

Писмо: 

възедър, неправилен полуустав, по 20 - 22 реда на страница.

Език: 

Българска безюсова редакция (едноеров, безюсов правопис).

Приписка: 

Бележки на писача, поп Петър от Баня — на л.275б.

Дата на ръкописа: 
16 век, втора четвърт (1543)
DescID: 
Zogr0028