ЧЕТИРИЕВАНГЕЛИЕ НА ПОП ЛУКА от 1550 г., Зогр. 30

Каталожен №: 
30
Други кат. номера: 
38 (Опис, 1985)
25 (Ильинский, 1908)
Зографски сигнатури: 
I.г.10 (Каталог,1994)
Обем: 
511 л.
Материал: 
хартия
Листове (мм): 
300 х 190 мм.
Описание на материала: 

Хартия — различна: по-тънка и по-дебела, но все жълтеникава и доброкачествена.

Воден знак: глиган — подобен Briquet № 13575 от 1512 г.

Подвързия: 

Нова, библиотечна.

поп Лука Липицки
Писмо: 

Едър, изискан литургичен устав от влахо-молдавски тип, по 13 реда на страница. 

Език: 

Българска редакция (двуеров, двуюсов правопис). Ръкописът е възникнал в румънските земи.

Приписка: 

Бележка на писача, поп Лука Липицки — на л. 511б.

Под нея от друга ръка е оставена приписка с имена за помен.

Дата на ръкописа: 
16 век, среда
DescID: 
Zogr0030
Допълнителна информация: 

ЗАБ. Номерът на фиша е [33] отговаря на № 30 от (Каталог,1994).

Един лист от ръкописа се пази сега в ГПБ, Санкт Петербург.