ЕВАНГЕЛСКИ ПОУЧЕНИЯ от XVII - XVIII в., Зогр. 31

Каталожен №: 
31
Зографски сигнатури: 
I.в.8 (Каталог,1994)
I.г.8 (стара)
Обем: 
347 л.
Материал: 
хартия
Текстово поле (мм): 
295 х 180 мм.
Описание на материала: 

Хартия — тънка, слаба и сивкава с водни знаци: три вида гербове.

Украса: 

Червени растително-геометрични инициали.

Писмо: 

Среден, някъде по-дребен правилен полуустав от една ръка, по 29 реда на страница.

Език: 

Църковно-славянска редакция със следи от южноруски.

Приписка: 

По полетата на редица листове( 257r; 267r;284r;292/3v…);  има бележки на полски език,

което показва битуване на книгата на полска земя.

 

Дата на ръкописа: 
16 - 17 век,
DescID: 
Zogr0031