ЧЕТИРИЕВАНГЕЛИЕ от 70-те години на XVI в., Зогр. 33

Каталожен №: 
33
Други кат. номера: 
47 (Опис, 1985)
30 (Ильинский, 1908)
Зографски сигнатури: 
I.в.11 (Каталог,1994)
Обем: 
374 л.
Материал: 
хартия
Листове (мм): 
307 х 205 мм.
Описание на материала: 

Хартия — плътна, със ситни вержори. Воден знак:

1.котва в кръг със звезда отгоре — подобен Мошин, Котва, № 813, 1546-1565 г.

Украса: 

Богата украса, в която са смесени балкански и неовизантийс- ки стилове.

Срещат се малки и големи плетенични заставки, големи плетенични инициали и инициали

от геометрично-растигелен тип.

Подвързия: 

Дебели дъски в кожа, отстрани с жлебове, орнаментирани с щемпели. Липсват закопчалките.

Писмо: 

Едър правилен полуустав, по 22 реда на страница.

Език: 

Сръбска редакция (неиздържан ресавски правопис).

Приписка: 

Приписки- на л. 367б — замазана с черна боя от 1640 г.;

от л. 15а до л. 34а (само recto) — приписки с полукурсивно писмо по горните полета;

на л.2б — приписка с отделни тайнописни еле­менти от 1770 г.

Дата на ръкописа: 
16 век, трета четвърт
DescID: 
Zogr0033
Допълнителна информация: 

ЗАБ. Номерът на фиша е [34] отговаря на № 33 от (Каталог,1994).