ЧЕТИРИЕВАНГЕЛИЕ от средата на XVI в., Зогр. 36

Каталожен №: 
36
Други кат. номера: 
40 (Опис, 1985)
34 (Ильинский, 1908)
Зографски сигнатури: 
I.а.3 (Каталог,1994)
I.б(в?).13 (стара)
Обем: 
257 л.
Материал: 
хартия
Листове (мм): 
272 х 187 мм.
Описание на материала: 

Хартия — не много дебела, със ситни вержори и воден знак:

1.котва в кръг със звезда отгоре — подобен Мошин, Котва № 1143 от 1551 - 1552 г.

Украса: 

Скромна, в балкански стил. Плетенични заставки и инициали от геометрично-растителен тип.

Подвързия: 

Нова, библиотечна.

Писмо: 

Среден, правилен полуусгав, по 23 реда на страница.

Език: 

Сръбска редакция (едноеров (ь), безюсов правопис, но с някои особености, които показват влахо-молдавския произход на ръкописа).

Приписка: 

Приписка с летописен характер от 1563 г. — на л. 257б.

Дата на ръкописа: 
16 век, среда
DescID: 
Zogr0036
Допълнителна информация: 

ЗАБ. Номерът на фиша е [14] отговаря на № 36 от (Каталог,1994).