ЕВАНГЕЛИЕ ИЗБОРНО от началото на XIV в., Зогр. 37

Каталожен №: 
37
Други кат. номера: 
18 (Опис, 1985)
7 (Ильинский, 1908)
Зографски сигнатури: 
I.д.5 (Каталог,1994)
I.г.5 (стара)
Обем: 
88 л.
Материал: 
пергамент
Листове (мм): 
296 х 205 мм.
Описание на материала: 

Пергамент — недоброкачествен, дебел, грубо обработен, неп­равилно изрязан.

Украса: 

Леко орнаментирани инициали в старинен стил.

Подвързия: 

Нова, библиотечна.

Писмо: 

Възедър правилен устав, по 20 — 21 реда на страница.

Език: 

Българска редакция (правопис — двуеров, двуюсов). Ръкописът е копие от ранен български извод.

Приписка: 

Приписка в полето на л. 706 от поп Драгия.

Дата на ръкописа: 
14 век, начало.
DescID: 
Zogr0037
Допълнителна информация: 

ЗАБ. Номерът на фиша е [38] отговаря на № 37 от (Каталог,1994).