ЧЕТИРИЕВАНГЕЛИЕ от 1562 г., Зогр. 38

Каталожен №: 
38
Други кат. номера: 
42 (Опис, 1985)
19 (Ильинский, 1908)
Зографски сигнатури: 
I.в.7 (Каталог,1994)
I.г.7 (стара)
Обем: 
278 л.
Материал: 
хартия
Листове (мм): 
286 х 190 мм.
Описание на материала: 

Хартия — два вида — една по-дебела и груба с воден знак:

котва в кръг и звезда отгоре и друга по-тънка и гладка с воден знак — бича глава,

най-близък до образците у Briquet № 14524 от 1528 г. и № 14525 от 1552 г.

Украса: 

Богата украса в балкански стил — еднолинейни плетенични заставки и големи квадратни плетенични заставки

с кръстния мо­тив; плетенични инициали и растително-геометрични инициали. Украсата е в духа на румънската ръкописна орнаментика.

Подвързия: 

Нова, библиотечна.

Писмо: 

От двама писачи. Първият писач (Павел) пише от л.1а до ло.7б със среден правилен полуустав, по 22 реда на страница.

Вторият писач (Ефрем) пише от л.8а до края на книгата с малко по едро полууставно писмо, по 20 реда на страница.

Език: 

Българска редакция (влашки произход).

Приписка: 

Бележка на писачите — на л.278б. На същия лист има приписка и за обковаването на евангелието.

Дата на ръкописа: 
16 век, трета четвърт (1562)
DescID: 
Zogr0038
Допълнителна информация: 

ЗАБ. Номерът на фиша е [30] отговаря на № 38 от (Каталог,1994).